Milan Tóth

 

          Narodil se 23.2.1979 v Chomutově. Vyučil se instalatérem na SOU na Moráni Chomutov. Studium ukončil maturitou. Dva roky studoval na vysoké škole pedagogické v Plzni obor učitelství výtvarné výchovy pro střední školy. Zde na něj měla vliv akademická malířka paní Škardová. Milan Tóth maluje a kreslí od svého raného dětství. Základům kresby a malby se učil od svých rodičů a následně v ZUŠ Chomutov pod vedením akademického malíře Kamila Sopka. Malování je nejen jeho koníčkem, ale také vášní a zároveň také terapií - obzvláště v dnešních dnech...

 

          Milan Tóth prodělal koncem října 2017 cévní mozkovou příhodu. Nyní se potýká s jejími následky. Ač je původně pravák, dnes své obrazy kreslí nebo maluje levou rukou. V současné době pracuje na sérii ilustrací ke knihám: Poslední jednorožec a Pán prstenů. Sháníme pro ně a další Milanovy ilustrace vydavatele...

          

          Dominující oblastí autorovy tvorby je figura, portrét a ilustrování příběhů fantasy, či sci-fi. Věnuje se také abstraktní tvorbě, kterou prezentoval v roce 2000 na charitativní akci realitiní kanceláře Finosa. 

 

          Ilustroval knihy: Sextrapásky; Na prahu života a smrti;  Ledový oheň; Zblbnout, ale krásně; Podvod Karla IV. 

 

          Kromě malby a kresby má Milan blízko k sochařské a řezbářské tvorbě. Spolupracoval na vytváření pískovcové plastiky T.G.M. a následně na lepené plastice ak.mal. Kamila Sopka pro ZUŠ Chomutov.

 

          Je členem umělecké skupiny Arkánum, jejíž členové se zabývají sci-fi a fantasy tvorbou. Vystavovali např. v galerii Lurago v Chomutově (2008, 2016), v Jirkovské galerii (2009) , v divadle v Mostě (2017/10) a v Darkvelvetcafebaru v Praze (2018/5).

 

          Samostatně Milan Tóth vystavoval v čajovně Zen v Jirkově (2014), v kině Svět Chomutov (2015), v Darkvelvetcafebaru v Praze (2015), na sochařském sympoziu Boleboř (2015 a 2016, kde i oba ročníky mezi malíři vyhrál, 2017, 2018, 2019), v Galerii Jirkov (2016, 2019) a v Cafe Rouge v Chomutově (2016), v Domově pro seniory v Kadani (2017), v SKKS Chomutov (2017), v kostele sv. Ignáce v Chomutově (2017), v Panenském Týnci (2018), na Červeném Hrádku u Jirkova (2018), v kantýně U anděla v Chomutově má stálou prodejní výstavu obrazů malovaných kávou.  V Základní škole a Mateřské škole Svět a Vzdělávacím centru s.r.o. v Chomutově má stálou výstavu autorských tisků. V současnosti zde pracuje jako lektor kreslení a malování... Samostatně začíná vést i víkendové workshopy malování kávou v Jirkově a v Teplicích... (Další výstavy, workshopy a prodejní akce viz kalendář akcí...)

        

         Svá díla nabízí také v podobě dárkových předmětů a šperků, a to především na svých vernisážích, popř. na akcích v Jirkově a v blízkém okolí...

 

Milan Tóth

 

          He was born on the 23.2.1979 in Chomutov. He has studied to be a plumber and finished this study with graduation at SOU Chomutov college. Afterwards he has decided to try University of Pedagogy in Plzen and he has chosen the field of Fine art specialising in Teaching art. He has spent two years there.  He was hugely influenced by his academic teacher of fine arts Mrs. Škardová. Milan Tóth has been drawing since his young childhood. The basics of his drawings and paintings, he has learnt from his parents and consecutively at his early years at school under conduction of academic painter Kamil Sopko. Painting is not only his hobby but also huge passion and personal therapy - especially in today´s.

 

          Milan Tóth had a stroke at the end of October 2017.  Now dealing with its consequences.

 

          The dominating field of his creation are figures, portraits, fantasy or sci-fi of story illustration. He also pays his attention to the abstract art which he has presented at the charity event Real Estate Finosa in 2000.

          

          Between his Illustration book work you can find: Sextrapásky, Na prahu života a smrti, Ledový oheň, Zblbnout, ale krásně, Podvod Karla IV. 

 

          Not only he has passion for painting but also for sculpture and carvery formation. He had participated in creating sand sculpture of T.G.M. and after that glued sculpture academic painter Kamil Sopko for ZUŠ Chomutov (local school).

 

          He is a member of the artistic group Arkánum which is specialising mainly in fantasy and sci-fi formation. They have had their exhibition for example at Gallery Lurago - Chomutov (2008, 2016) , Jirkov Gallery (2009), or theatre in Most (2017/10). 

 

          Milan Tóth has also had exhibition by himself at Teahouse Zen in Jirkov (2014), cinema Svět - Chomutov (2015) and took part at the 13th year of sculptural symposium Boleboř 2015 and 2016 (where he won between painters), Furthermore: Cafe Rouge in Chomutov (2016), Jirkov Gallery (2016). He has permanent exhibition in Basic school and Nursery School Svět and  Educational Institution s.r.o. in Chomutov.